COMPUTERPROGRAMMA'S

Programmeren

LS-3 maakt op maat gesneden computerprogramma's met het programma MS-Access. Als voorbeeld bied ik vier volledige programma's aan, die gratis kunnen worden gedownload en gebruikt. Ik sta open voor commentaar en suggesties ter verbetering. De programma's zijn:

1, Adressen: bijhouden van adressen, geselecteerde lijsten en labels printen, e-mails versturen, verjaardagen bijhouden, kalender maken.

2. Stamboom: alle familierelaties kunnen worden vastgelegd met verhalen en foto's.

3. Dagboek: dagboek maken met foto's en documenten.

4. Kostbaar: inventariseren van kostbaarheden  met foto's.

5. Fotogalerij: maken van een 'Smoelenboek' voor verenigingen of gezelschappen

Door op de link te drukken kan een uitgebreide handleiding worden bekeken en het programma worden gedownload.

Progrmma's in opdarcht wordenuitgevoerd in nauwe samenwerking met de klant. Er zijn reeds programma's geschreven voor verschillende firma's, voor enkele binnenhavens en voor particulieren. Hierbij worden steeds twee databases met elkaar verbonden. De ene database bevat de data van de klant en de andere de programmatuur. Dit heeft het voordeel dat het programma kan worden aangepast en verbeterd zonder dat de data worden beïnvloed.

Ook gecompliceerde spreadsheets met het programma MS-Excel worden door LS-3 uitgevoerd.

Omdat LS-3 een eenmansbedrijf is, zijn de kosten laag vergeleken met een professioneel bedrijf. Afhankelijk van de complexiteit van de gewenste applicatie moet men denken aan € 1500 tot € 4000.

Voorbeeld van een havenprogramma: Diapresentatie

Printversie: havenprogramma.pdf [1.222 KB]

Voorbeeld van een MKB-programma: Diapresentatie

Printversie: mkbprogramma.pdf [1.128KB]