Download
Accessbestanden zijn Windowprogramma's. Het programma is een zip-file met meerdere bestanden, die na downloaden moeten worden uitgepakt en in een en dezelfde map moeten worden geplaatst.
Programma Dagboek
Installeren
Het zip-programma Dagboek.zip bevat twee Access databases: DAGBOEK.mdb en
dagboek_data.mdb. Deze twee bestanden moeten naar dezelfde map worden uitgepakt. Dit
mag een bestaande of een nieuwe map zijn, bv. C:\dagboek. Deze map moet wel in Access
toegankelijk worden gemaakt via: Office-knop (links boven)/knop ‘Opties voor
Access’/’Vertrouwenscentrum’/knop ‘Instellingen voor het
Vertrouwencentrum’/’Vertrouwde locaties’/knop ‘Nieuwe locatie toevoegen’/Knop
’Bladeren’/. Het vakje ‘Submappen op deze locatie worden ook vertrouwd’ moet worden
aangevinkt. Afsluiten met ‘OK’.

Nieuw onderwerp
De eerste keer DAGBOEK.mdb wordt gestart worden de koppelingen gemaakt en de
submappen \bu, \foto, \pdf en \del. Er kunnen nieuwe onderwerpen worden ingevoerd,
meestal op vandaag, maar ook data in de toekomst, voor afspraken, en tot 7 dagen terug,
voor eventuele verbeteringen of aanvullingen,  zijn toegankelijk. Nieuwe onderwerpen
krijgen code jjmmdd01, jjmmdd02 etc.

Bewerken/bekijken per onderwerp
Bestaande onderwerpen kunnen via ‘Bewerken’ worden bekeken en aangepast mits niet
ouder dan 7 dagen. Als er een of meer foto’s bij het onderwerp zijn ingevoerd, zijn die hier
zichtbaar.

Foto’s
Foto’s kunnen worden opgehaald van een camera, een USB-stick of een map op de computer.
De locatie van de map moet worden opgezocht via de knop ‘bladeren’. Met de knop
‘Overzetten van foto’s’ worden alle foto’s verplaatst naar de map \bu. Vervolgens worden de
foto’s één voor één getoond waarbij men kan aangeven of deze foto moet worden verwijderd
(bij wordt dan verplaatst naar map \del) of aan welk onderwerp hij moet worden gekoppeld.
De foto krijgt dan de naam ‘foto_codeonderwerp_01’  en wordt verplaatst naar map\foto.

Met de knop ‘Verplaatsen/Verwijderen van foto’s’ kunnen reeds ingevoerde foto’s worden
verwijderd (naar map \del met de oorspronkelijke naam) of aan een ander onderwerp
worden gekoppeld.

Rapporten
Het dagboek kan per dag, per week of per maand worden bekeken, eventueel worden
uitgeprint en/of bewaard als een pdf-bestand (in de map \pdf).

Mappen
Een overzicht van de mappen waar de verschillende dagboek-bestanden zijn opgeslagen.

LS-3
Gegevens om telefonisch of via e-mail commentaar te geven of hulp te vragen.

Vraagteken
De handleiding wordt geopend

Exit (deurtje) of <Alt>X
Einde programma
terug naar vorig scherm