Download
Accessbestanden zijn Windowprogramma's. Het programma is een zip-file met meerdere bestanden, die na downloaden moeten worden uitgepakt en in een en dezelfde map moeten worden geplaatst.
Programma Dagboek
Installeren
Het zip-programma Dagboek.zip bevat twee Access databases: dagboek.mdb en dagboek_data.mdb. Deze
twee bestanden moeten naar dezelfde map worden uitgepakt. Dit mag een bestaande of een nieuwe map
zijn, bv. C:\dagboek. Deze map moet wel in Access toegankelijk worden gemaakt via: Office-knop (links
boven)/knop ‘Opties voor Access’/’Vertrouwenscentrum’/knop ‘Instellingen voor het
Vertrouwencentrum’/’Vertrouwde locaties’/knop ‘Nieuwe locatie toevoegen’/Knop ’Bladeren’/. Het vakje
‘Submappen op deze locatie worden ook vertrouwd’ moet worden aangevinkt. Afsluiten met ‘OK’.

Nieuw onderwerp
De eerste keer dagboek.mdb wordt gestart worden de koppelingen gemaakt en de submappen \bu, \foto,
\pdf en \del. Er kunnen nieuwe onderwerpen worden ingevoerd, meestal op vandaag, maar ook data in de
toekomst, voor afspraken, en tot 7 dagen terug, voor eventuele verbeteringen of aanvullingen,  zijn
toegankelijk. Nieuwe onderwerpen krijgen code jjmmdd01, jjmmdd02 etc.

Bewerken/bekijken per onderwerp
Bestaande onderwerpen kunnen via ‘Bewerken’ worden bekeken en aangepast mits niet ouder dan 7 dagen.
Als er een of meer foto’s bij het onderwerp zijn ingevoerd, zijn die hier zichtbaar.

Foto’s
Foto’s kunnen worden opgehaald van een camera, een USB-stick of een map op de computer. De locatie van
de map moet worden opgezocht via de knop ‘bladeren’. Met de knop ‘Overzetten van foto’s’ worden alle
foto’s verplaatst naar de map \bu. Vervolgens worden de foto’s één voor één getoond waarbij men kan
aangeven of deze foto moet worden verwijderd (bij wordt dan verplaatst naar map \del) of aan welk
onderwerp hij moet worden gekoppeld. De foto krijgt dan de naam ‘foto_codeonderwerp_01’  en wordt
verplaatst naar map\foto.

Met de knop ‘Verplaatsen/Verwijderen van foto’s’ kunnen reeds ingevoerde foto’s worden verwijderd (naar
map \del met de oorspronkelijke naam) of aan een ander onderwerp worden gekoppeld.

Rapporten
Het dagboek kan per dag, per week of per maand worden bekeken, eventueel worden uitgeprint en/of
bewaard als een pdf-bestand (in de map \pdf).

Mappen
Een overzicht van de mappen waar de verschillende dagboek-bestanden zijn opgeslagen.

LS-3
Gegevens om telefonisch of via e-mail commentaar te geven of hulp te vragen.

Leonard Schutte
LS-3 Consultancy
Augustus 2015