Download
Accessbestanden zijn Windowprogramma's. Het programma is een zip-file met meerdere bestanden, die na downloaden moeten worden uitgepakt en in een en dezelfde map moeten worden geplaatst.
Handleiding bij het  programma Kostbaarheden
Inleiding

Het programma is gebaseerd op MSAccess 2007. MSAccess is een onderdeel van Microsoft Office
Professional. Verder wordt gebruik gemaakt van MSExcel en MSWord, die in de basis editie van MSOffice
zitten. Voor gebruikers die MSAccess niet bezitten, kan het gratis programma  AccessRuntime worden
gedownload en geïnstalleerd (http://www.microsoft.com/nl-NL/download/details.aspx?id=4438). Hiermee
kan het programma worden uitgevoerd, maar er kan niet geprogrammeerd worden. Het pakket bestaat uit
zeven bestanden:
Kostbaar.mdb dit is het programma waarmee gestart moet worden
Kostbaar_data.mdb gekoppeld met kostbaar.mdb; hierin worden de gegevens opgeslagen
Handleiding_kostbaar.doc dit document

Deze bestanden moeten alle in dezelfde map worden opgeslagen, bij voorkeur in een nieuwe map:
bijvoorbeeld ‘C:\kostbaar\’. Een map met een andere naam is ook mogelijk. Er zullen dan door het programma
koppelingen worden aangebracht. Tevens worden de submappen ‘bu\’ , ‘bijlage\’ en ’del\’ gemaakt. Er kan een
snelkoppeling van kostbaarheden.mdb worden gemaakt op het bureaublad.
1. Lijst van kostbaarheden
Deze optie toont een lijst van 10 categorieën. Hier kunnen de ingevoerde kostbaarheden met de foto’s
bekeken en eventueel geprint worden. Door op een foto te klikken wordt die in een groter formaat
getoond. De gegevens kunnen worden aangevuld en eventueel kan het artikel uit de verzameling worden 
verwijderd.
2. Nieuwe invoer
Hier worden de gegevens van de kostbaarheden per categorie ingevoerd.
3. Foto’s invoeren en verplaatsen
3.1. Map voor ophalen van foto’s
Hier moet de map worden aangegeven waar de foto’s die overgebracht moeten worden, zich bevinden. Het
is een goed idee om de relevante foto’s naar een tijdelijke map te kopiëren en ze vandaar over te brengen.
De foto’s moeten het .jpg-formaat hebben en bij voorkeur niet al te groot zijn (< 1 MB).
3.2. Overzetten van de foto’s naar de computer
De foto’s uit de map die eerder geselecteerd is (2.4.1.), worden alle overgebracht naar  een submap met het
nummer van de categorie . Deze submap wordt de eerste keer automatisch gemaakt. . De foto’s worden
verwijderd uit de oorspronkelijke locatie. Daarna kunnen ze stuk voor stuk worden toegewezen aan een
artikel. Hierbij wordt de naam van de foto gewijzigd om aan het artikel gekoppeld te worden.
3.3. Verplaatsen/verwijderen van  foto’s
Hier kunnen foto’s die aan een artikel gekoppeld zijn, worden bekeken. Een foto kan ook verwijderd of
verplaatst worden naar een andere persoon. Foto’s die overgeslagen of verwijderd worden, komen met de
oorspronkelijke naam in de submap ‘del’ terecht.
4. Totaal overzicht printen
Deze optie maakt een pdf-formulier aan in de submap ‘bijlage’ met de gegevens van alle ingevoerde
kostbaarheden (zonder de foto’s). Het rapport heet ‘RapportKostbaarheden-dd-mm-jjj’, waarin dd-mm-jjjj
de datum aangeeft.
5. Vraagteken
Deze handleiding wordt in MSWord geopend.
6. LS-3 Consultancy
De gegevens van de auteur van dit programma worden getoond.
7. Deurtje (<Ctrl-X>
Hiermee verlaat men het programma (of gaat men naar het vorige menu)
Als de bestanden in Dropbox worden geplaatst, kan het programma direct worden geopend, als men tenminste
MS Access of AccessRunTime heeft geïnstalleerd. Alvorens het programma te openen is het verstandig de
programma’s toegankelijk te maken anders moet ieder keer verklaard worden dat dit programma veilig is. Dit
gaat als volgt: eerst wordt tijdelijk een nieuwe data base in Access creëren en dan via de knop uiterst-links-
boven te klikken op: ‘Opties voor Access’(onderin het scherm)/’Vertrouwenscentrum’/’Instellingen voor het
vertrouwenscentrum’/’Vertrouwde locaties’/’Nieuwe locatie toevoegen’ en dan ‘Bladeren’ naar
‘Dropbox/Familie’,  het hokje ‘Submappen worden ook vertrouwd’ aanvinken en dan 3 maal ‘OK’. Het tijdelijke
programma kan hierna gewist worden.

Leonard Schutte
LS-3 Consultancy
Augustus 2015.
Double click to edit