Handleiding bij Fotogalerij


Doel: automatisch een gezichtengalerij maken van
a. leden van een gezelschap;
b. leden met hun echtgenotes (partners), ook bij afwezigheid  van het lid (dus de weduwe);
c. van overledenen (in memoriam).

De fotos moeten  in een aparte map worden opgeslagen in .jpg formaat. Deze map wordt op het hoofdblad
weergegeven. Standaard is een submap met de naam /Smoelen.In de tabellen moeten Naam en de naam
van de foto zonder de jpg-extensie worden ingegeven en indien relevant naam van de partner en de naam
van haar foto . De fotos worden gesorteerd op de naam.

Voor de 'In Memoriam' zijn naam, sterfdatum en naam van de foto verplicht.
De Galerijen kunnen op A4 worden afgedrukt of als pdf worden opgeslagen.

De galerij kan als pdf worden opgeslagen door op de knop links boven te kiezen voor opslaan als…
Download
Accessbestanden zijn Windowprogramma's. Het programma is een zip-file met meerdere bestanden, die na downloaden moeten worden uitgepakt en in een en dezelfde map moeten worden geplaatst.