Handleiding bij het Adresprogramma
Inleiding

Het programma is gebaseerd op MSAccess 2007. MSAccess is een onderdeel van Microsoft Office
Professional. Verder wordt gebruik gemaakt van MSExcel en MSWord, die in de basis editie van MSOffice
zitten. Voor gebruikers die MSAccess niet bezitten, kan het gratis programma  AccessRuntime worden
gedownload en geïnstalleerd (http://www.microsoft.com/nl-NL/download/details.aspx?id=4438).
Hiermee kan het programma worden uitgevoerd, maar er kan niet geprogrammeerd worden. Het pakket
bestaat uit zeven bestanden:
Adressen.mdb dit is het programma waarmee gestart moet worden
Adressen_data.mdb gekoppeld met Adressen.mdb; hierin worden de gegevens opgeslagen
Postcode.mdb postcode van Nederlandse adressen
Wapen.jpg naam voor het familiewapen
Handleiding_Adressen.doc dit document

Deze bestanden moeten alle in dezelfde map worden opgeslagen, bij voorkeur in een nieuwe map: ‘C:
\Adressen\’. Een map met een andere naam is ook mogelijk. Er zullen dan door het programma
koppelingen worden aangebracht. Er kan een snelkoppeling van Adressen.mdb worden gemaakt op het
bureaublad.
Het uiterlijk van de menu’s kan worden aangepast door het eigen familiewapen of een andere figuur
onder de naam ‘Wapen.jpg’ in de map van het programma te plaatsen. Onder  ‘4. Coderingen’ kan de naam
van de eigenaar van het adressenbestand worden ingevoerd.
1. Adressen
Om een adres op te roepen typ je een deel van de naam in het witte veld. Bij keuze van de naam
worden de adres gegevens zichtbaar. De knoppen onderaan maken het mogelijk een nieuw adres in te
voeren of een bestaand adres te wijzigen of te wissen.
2. Printen van lijsten/etiketten
Er wordt een submenu zichtbaar
2.1 Printen van Adreslijst
2.2 Printen van een geselecteerde Adreslijst
Bij 3.3 kan een keuze gemaakt worden voor wie etiketten gemaakt moeten worden.  Van deze
keuze kunnen hier de adressen worden geprint
2.3 Printen van Etiketten
Men kan hier tot maximaal drie geselecteerde adressenlijsten maken. Door op het printertje te
kikken krijgt men de keuze tussen twee soorten etiketten (2 of 3 op een rij). Ook kan de selectie
gebruikt worden om een geselecteerde adreslijst te printen (zie 3.2)
2.4 E-mailadressen
E-mail adressen kunnen worden geprint of omgezet naar een excel-bestand.

3. Verjaardagen
Hier zoekt men verjaardagen. Oude kunnen worden verbeterd, nieuwe kunnen worden ingevoerd en
er kan een jaarkalender worden  geprint met behalve de verjaardagen ook de feestdagen inclusief
Pasen, Hemelvaartsdag en Pinksteren.
4. Coderingen
In de adressenlijst kunnen categorieën met een hoofdletter worden aangegeven. Hier kan men
categorieën definiëren. Adreslijsten kunnen per categorie worden uitgeprint via het menu Etiketten
(3.3) en daarna Printen van geselecteerde Adreslijst (3.2).
Tevens kunnen de keuzemogelijkheden voor de aanhef in het adressenformulier worden vastgesteld.
Bij ‘Naam’ kan het adressenbestand een naam gegeven worden. Deze wordt zichtbaar op de menu’s.
5. Overbrengen van adreslijst naar Excel
Een Excel bestand van de adressen en de verjaardagen wordt gedownload naar de map Documenten.
6. Vraagteken
Deze handleiding wordt in MSWord geopend.
7. LS-3 Consultancy
De gegevens van de auteur van dit programma worden getoond.
Als de bestanden in Dropbox worden geplaatst, kan het programma direct worden geopend, als men
tenminste MS Access of AccessRunTime heeft geïnstalleerd. Alvorens het programma te openen is het
verstandig de programma’s toegankelijk te maken anders moet ieder keer verklaard worden dat dit
programma veilig is. Dit gaat als volgt: eerst wordt tijdelijk een nieuwe data base in Access creëren en dan
via de knop uiterst-links-boven te klikken op: ‘Opties voor Access’(onderin het
scherm)/’Vertrouwenscentrum’/’Instellingen voor het vertrouwenscentrum’/’Vertrouwde
locaties’/’Nieuwe locatie toevoegen’ en dan ‘Bladeren’ naar ‘Dropbox/Adressen’,  het hokje ‘Submappen
worden ook vertrouwd’ aanvinken en dan 3 maal ‘OK’. Het tijdelijke programma kan hierna gewist worden.

Leonard Schutte
LS-3 Consultancy
Augustus 2015.
Download
Accessbestanden zijn Windowprogramma's. Het programma is een zip-file met meerdere bestanden, die na downloaden moeten worden uitgepakt en in een en dezelfde map moeten worden geplaatst.