Algemene Verordening Gegevensbescherming LS3-Consultancy
LS3-Consultancy is een eenmansbedrijf, eigenaar Leonard Schutte, voor het ontwikkelen van
klantspecifieke software voor midden/kleinbedrijf en middelgrote havens, hierna te noemen
‘de klant’. Deze software  bevat bedrijfsgegevens van de klant waaronder adressen van de
relaties van de klant. Deze bedrijfsgegevens worden door LS3-consultancy als strikt
vertrouwelijk behandeld en onder geen beding met derden gedeeld. De software bevindt
zich bij de klant en  in een beveiligde computer van LS-3 Consultancy. Een kopie van de
software is opgeslagen in een beveiligde map van Dropbox waar ook toegang is verschaft aan
het softwarebedrijf DueTT B.V. Ms Access Specialisten, Beekseweg 10a, 5087 KB Diessen, dat
in het geval van tijdelijke of permanente uitval van LS3-Consultancy in voorkomende gevallen
de service kan waarborgen.

In geval van klachten of vragen is de contactpersoon:
Leonard Schutte
Teding van Berkhoutlaan 47,
2111 ZB Aerdenhout
info@ls3.nl <mailto:info@ls3.nl>

De activiteiten van LS3-Consultancy bestaan uit:
· In opdracht Ms Access programma’s ontwikkelen;
· Programma’s bijhouden en op wens aanvullen;
· Service verlenen, meestal op afstand;
· Factureren per e-mail;
· Op verzoek gegevens analyseren;
· LS3-Consultancy heeft een website www.ls3.nl <http://www.ls3.nl> zonder
persoonlijke gegevens.

Verwerkingregister LS3-Consultancy
Doel
Beheer door
Betrokkenen
Persoonsgegevens
Bewaartermijn
Waar
geadministreerd
Opdracht
L.Schutte
Klant
Achternaam
Voornaam
Adres
Telefoon
E-mail
Duur relatie
Locaal LS3
Overdracht
gegevens
  L.Schutte
Klant
Inhoud software
Kort
  Locaal LS3
Service
  L.Schutte
Klant
  Inhoud software
Incidenteel
  Locaal LS3
Back-up
L.Schutte
Klant DueTT
  Inhoud software
Duur relatie
Dropbox